Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Què és l'Open Data  > Concepte
 

Concepte

L’open data és una filosofia i una pràctica que requereix que certes dades siguin de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals. En el sector públic, tenir accés a les dades de l’administració garanteix la transparència, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que venen directament de les fonts oficials, l’eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l’administració; i la igualtat d’oportunitats perquè l’accés és el mateix per a tothom.

Molts governs arreu del món estan impulsat projectes similars al de Catalunya per aquestes raons. Per a més informació podeu consultar la documentació generada pel Consorci W3C, dirigit pel britànic Tim Berners Lee, que és un dels principals impulsors a tot el món del moviment a favor de l’obertura de dades públiques.

Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual encara que es tendeix a obrir-les sense condicions sempre i quan es mantinguin sense manipular i amb l’obligatòria citació de la font i de la seva darrera actualització. Sobre aquest aspecte, podeu consultar l’apartat termes d’ús i llicències d’aquest portal.

La Comissió europea considera que les dades públiques han de ser reutilitzades, tant per la ciutadania com per les empreses, ja que això a més de transparència, suposa un motor al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement sobretot per al sector dels continguts digitals. Per aquest motiu, han legislat a favor amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015, transposada per la Directiva 2013/37/UE. Podeu consultar la guia del Proyecto Aporta per a més informació sobre la reutilització de dades.


Què es pot fer amb les dades?

Imatge il·lustrativa del web www.gencat.cat/equipaments.
Exemple d’ús: Portal d’equipaments de la Generalitat de Catalunya

Les dades obertes permeten la consulta i la construcció d’aplicacions, en especial programari i formes de visualització, que usen la informació alliberada com a font.
D’aplicacions en pot fer la mateixa administració o altres (particulars, organitzacions i empreses) en el moment que s’allibera el seu accés.

Els tipus d’aplicacions que es poden construir amb dades alliberades són molt diversos i responen a objectius i finalitats molt diferents. Van des dels més personals dels ciutadans que incorporen al seu mòbil, per exemple, els avisos per RSS de les incidències del transport, fins als d’associacions de determinats malalts respiratoris que controlen els índexs de contaminació o merament empresarials, com és el cas d’actualitzacions automàtiques amb la informació d’equipaments oficials que poden alimentar els navegadors GPS per a vehicles.

Altres exemples de la riquesa i la varietat de les aplicacions que es poden fer a partir de les dades públiques obertes són els mapes i gràfics interactius que s’utilitzen en l’anomenat periodisme de bases de dades i en nombroses serveis de cerca, com és el cas del cercador d’equipaments de gencat que permet localitzar escoles, hospitals o centres esportius, entre d’altres. També formen part de les aplicacions generades amb dades obertes els titulars incorporats via RSS a blogs, webs o aplicacions mòbils (com les pròpies de gencat) que mostren d’aquesta manera continguts facilitats automàticament per l’administració.

Com s’han d’alliberar les dades?

Segons recomana el W3C en la seva darrera guia de publicació, s’han d’alliberar dades útils i en formats reutilitzables. Qualsevol format és benvingut però com més ben estructurades i enriquides estiguin les dades, més fàcil serà reutilitzar-les i construir aplicacions que les tractin automàticament. Per això hi ha formats i projectes de dades obertes que es consideren de menys valor que d’altres. Segons la classificació proposada per Tim Berners Lee, els formats més adequats són l’RDF, basat en XML i susceptible de passar fàcilment al següent nivell anomenat “dades enllaçades” (linked data), que al seu torn és la base tècnica per alimentar l’anomenada  web semàntica, un estàndard on cada dada conté informació associada que la relaciona automàticament amb d’altres.

El W3C també recomana crear un catàleg amb la descripció acurada de tots i cadascun dels conjunts de dades (data sets) que allibera un govern i, alhora, alliberar també el propi catàleg en format RDF. La Generalitat així ho ha fet en aquest portal, des d’on no només es pot consultar sinó també descarregar, el catàleg amb totes les iniciatives de dades obertes dins de la institució. Es fa, a més, un salt qualitatiu ja que s’obren, per primer cop, un conjunt significatiu de dades en els formats que es consideren d’alta qualitat per a la seva reutilització (format RDF). Aquest primer conjunt de dades alliberades en formats de quatre estrelles està composat per: la base de dades dels 26.000 equipaments oficials de Catalunya, els 1.400 tràmits de la Generalitat i una part dels arxius multimèdia de la institució. S’està treballant, a més, per arribar en breu al màxim nivell de qualitat en el format de les dades (dades enllaçades o linked data), considerat cinc estrelles, ja que les dades obertes, en molts casos, ja estan prou estructurades com per poder ser relacionades amb d’altres.


Data d'actualització: 28.02.2017