Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què és Dades obertes gencat


En què consisteix

Dades obertes gencat és el portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,, on estan publicades les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.

Les dades procedeixen de diferents organismes públics de la Generalitat i estan agrupades en el catàleg de dades. Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndard, de manera que es poden reutilitzar fàcilment.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, seguint les tendències internacionals d’obertura de dades públiques i amb l’assessorament d’experts del W3C (World Wide Web Consortium) es compromet a l’obertura progressiva de les dades públiques de què disposi, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas, segons l’acord de Govern de novembre de 2010. Consulteu l’apartat Què és l’Open data per saber més sobre la iniciativa a nivell global. 

Per què alliberar les dades

Amb la llibertat d’accés a la informació pública, hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència. Així mateix, es vol promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.

De quina manera

La Generalitat de Catalunya ja fa temps que treballa en la línia de garantir la reutilització de la informació pública i en favor de l’obertura de dades. En són exemples:

  • La publicació d’un avís legal que contempla la reutilització de la informació publicada al web gencat.
  • L’emissió de nombrosos RSS d’informació i serveis.
  • La possibilitat de descàrrega de bases de dades, com les del Termcat de terminologia oberta, o l’alliberament d’aplicacions (anomenades API)  sobre les dades com les que ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya

Amb aquest portal avança en aquesta línia perquè, tal com recomana el W3C, agrupa totes les iniciatives de dades obertes de la Generalitat en un únic catàleg on s’afegeix la informació associada més rellevant per a la seva reutilització.

Es fa, a més, un salt qualitatiu ja que s’obren, per primer cop, un conjunt significatiu de dades en els formats que es consideren d’alta qualitat per a la seva reutilització. Aquest primer conjunt de dades publicades en alta qualitat està composat per la base de dades dels 26.000 equipaments oficials de Catalunya, els 1.400 tràmits de la Generalitat i una part dels arxius multimèdia de la institució.

La successiva publicació en aquest portal es farà prioritzant els interessos de servei públic, garantint la màxima qualitat de les dades en el contingut i el format, fent que siguin al màxim d’intel·ligibles per a la ciutadania en general i usant llicències de difusió oberta que permetin l’aprofitament comercial quan escaigui. Consulteu l’apartat “Com utilitzar les dades” per saber més sobre aquests aspectes.


Data d'actualització: 06.10.2016