Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El projecte de Dades obertes gencat  > Com utilitzar les dades (termes d'ús i llicències)
 

Com utilitzar les dades: termes d’ús i llicències

Amb el concepte reutilització de la informació generada pel sector públic ens referim a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris. La Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE), i la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, atenen aquesta rellevància de la informació per al desenvolupament econòmic i són inspiradores d’aquest portal mitjançant l’acord del Govern de la Generalitat de data 9 de novembre de 2010. Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.


Modalitats de reutilització

Segons l’article 4 i 8 de la Llei 37/2007, modificada per la Llei 18/2015, hi ha quatre modalitats de reutilització de les dades del sector públic:

1. Reutilització sense cap tipus de condició. Tot i que la informació posada a disposició públicament queda exempta del compliment de condicions per part dels reutilitzadors (empreses i usuaris), ha de contenir un avís legal que estableixi els punts bàsics de compliment que són:

 • Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que se'n citi la font.
 • Que es mencioni la data de la darrera actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 • Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.


2. Reutilització amb subjecció a condicions que estableixin llicències - tipus. Són dades que poden estar subjectes a drets de propietat intel·lectual de l’Administració mateixa o de tercers (la majoria de casos). En aquests casos, les llicències, a més de ser processables electrònicament i estar en format digital, han de tenir en compte aquests criteris:

 • Han de ser clares, justes i transparents.
 • No han de restringir les possibilitats de reutilització.
 • No han de ser discriminatòries per a categories comparables de reutilització.

 

3. Reutilització de documents amb sol·licitud prèvia, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 18/2015 o, si escau, la normativa autonòmica, i en aquests supòsits es pot incorporar condicions establertes en una llicència

 

4. Acords exclusius de conformitat amb al procediment previst a la Llei 18/2015.

 

 

Modalitats de reutilització del portal de Dades Obertes de la Generalitat

En cada conjunt o subconjunt de dades registrat en el catàleg d’aquest portal s’especifica el tipus de reutilització que aplica entre les quatre que recomana la Guía de reutilización del Proyecto Aporta del Ministeri de Ciència i Tecnologia (Plan Avanza):
http://datos.gob.es/es/documentacion/guia-aporta

1. General: sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007, modificat per la Llei 18/2015, (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última atualització).

2. Les dades considerades obres (amb drets de propietat intel·lectual) es posen a disposició de tercers per mitjà de llicències Creative Commons, les de difusió més oberta, que permetin tant la finalitat comercial, com la creació d’obres derivades.

3. En determinats casos, com és el cas de fotografies fetes per tercers, la llicència de reutilització és la llicència Creative Commons de Reconeixement – SenseObraDerivada BY-ND, és a dir, que es permeti «l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades».

4. Finalment, s’estableix una modalitat amb sol·licitud prèvia segons les condicions de l’ens generador, del qual es facilitarà el contacte per acordar els termes d’ús específics.

 

Condicions d’ús

En cadascuna de les modalitats esmentades i que es troben especificades en cadascun del conjunt de dades del catàleg, les condicions d’ús són les següents:

1. La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que transposa la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. Així mateix, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix que cal difondre electrònicament la informació d’interès general per a la ciutadania (trànsit, temps, medi ambient, cultura, salut, educació...).

D'acord amb aquesta normativa, sempre cal citar el titular, la font de la informació. A canvi, l'Administració permet la reproducció (còpia), la distribució (en les diferents formats: CD, llibre, vídeo...) i la comunicació pública (la difusió, per tant, via Internet i suports digitals) i, a més, la transformació de les dades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir i que és la que preval, i tenir finalitat comercial (és a dir, obtenir-ne guanys econòmics).

En aquest cas, per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació
 • No alterar el contingut de la informació, incloses les metadades
 • Citar sempre la font de la informació
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació
 • Concretar la finalitat concreta per a la qual és possible la reutilització, en cas que la informació contingui dades de caràcter personal
 • Prohibir la reversió del procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts, quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització

 

2. La reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de propietat intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es formalitza mitjançant l'ús de la llicència de Reconeixement Creative Commons CC BY 3.0

A la pràctica se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se'n citi l’autor (Generalitat de Catalunya). La llicència completa es pot consultar a
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

3. En el cas de les fotografies del Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG) i altres tipus de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través d’alguna de la llicència Creative Commons Reconeixement – SenseObraDerivada CC BY-ND 3.0

Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.

4. En determinats casos, la reulitlització només serà possible amb sol·licitud prèvia a l’ens generador de les dades, com per exemple les de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, les condicions del qual s’especifiquen al seu web: http://www.icgc.cat/Ajuda/Avis-legal

 

Per tant, doncs, la utilització, reproducció, modificació o distribució dels conjunts de dades suposa sempre l’obligació de reconèixer/citar la Generalitat de Catalunya com la font dels conjunts de dades de la forma següent:

Font de les dades: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

Si s’hi inclou aquesta cita en format HTML, podeu utilitzar el marcat següent, o similar:

 

Font de les dades: Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, l’acceptació dels termes d’ús no suposa la concessió dels drets d’autor ni la propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

La Generalitat de Catalunya es reserva el dret de publicar conjunts de dades per als quals calgui satisfer el pagament de contraprestacions econòmiques. La quantia d’aquestes contraprestacions tindrà com a objectiu cobrir els costos associats a la producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades i no pot ser superior en cap cas. El llistat amb la quantia de les contraprestacions aplicables es trobarà a disposició pública de forma concurrent a la publicació dels conjunts de dades.

 

Fórmules per a la citació de la font

Com s’ha dit anteriorment, en qualsevol de les dues modalitats de reutilització (sense cap tipus de condició via Llei 37/2007, modificada per la Llei 18/2015, i amb condicions per mitjà de llicències Creative Commons BY o BY-ND), la fórmula exacta que s’ha de citar en les dades per part de les empreses o usuaris reutilitzadors és aquesta:

Font: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

Si s’hi inclou aquesta cita en format HTML, podeu utilitzar el marcat següent, o similar:

Font de les dades: Generalitat de Catalunya.

 
Data d'actualització: 28.02.2017