Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
< Torna

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015

Accés a les dades

Fitxers
Format Idioma Especificacions tècniques
XLSX   Català

Codis i contingut de les columnes dels fitxers de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

Ingressos i despeses de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que formen part del seu sector públic, així com els d'aquelles altres entitats que no en formen part, però que han estat classificades en el sector Administracions públiques de la Generalitat d'acord amb la normativa del Sistema Europeu de Comptes (SEC), corresponents a l'any 2015. Les dades corresponen als pressupostos inicials aprovats pel Parlament per a l'esmentat exercici.

Cada línia del fitxer informa de l'import de cada posició pressupostària (en ingressos, l'aplicació econòmica; en despeses, aplicació econòmica + programa de despesa) dels serveis pressupostaris de l'Administració de la Generalitat i de les entitats esmentades al paràgraf anterior. A les especificacions tècniques hi ha detallat el contingut de cada columna del fitxer.

Cal remarcar que es tracta d'imports sense consolidar i, per tant, per obtenir dades consolidades dels diferents àmbits (sector públic, sector Administració pública SEC, agrupacions, subsectors) caldria eliminar les transferències internes existents entre les entitats incloses al fitxer. Es poden obtenir dades consolidades a l'apartat Estadístiques pressupostàries del web del Departament d'Economia i Coneixement.

A continuació s'enumeren els 7 subsectors en què es classifiquen les entitats de la Generalitat:

  • Generalitat: l'Administració de la Generalitat, en la qual s'inclouen el Parlament i els organismes estatutaris i consultius que no disposin de pressupost propi, els departaments del Govern i els fons pressupostaris no departamentals.
  • Entitats autònomes administratives i CatSalut.
  • Entitats autònomes caràcter comercial i financer.
  • Entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.
  • Societats mercantils en què la Generalitat participa d'una manera total o majoritària.
  • Consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.
  • Fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.

Per obtenir més informació sobre els pressupostos de la Generalitat podeu anar a l'apartat "Pressupostos" del web del Departament d'Economia i Coneixement.

Per obtenir una explicació que ajudi a entendre els pressupostos de la Generalitat podeu consultar la Guia ràpida de conceptes pressupostaris. Per aprofundir i conèixer el contingut de cadascun dels documents que integren els pressupostos de la Generalitat podeu consultar la informació a Pautes per llegir i entendre els Pressupostos de la Generalitat: àmbit, estructura i contingut (2012).

 

Categories:
Àmbit geogràfic:

Periodicitat

Data de creació:
08/04/2015
Darrera actualització:
09/04/2015

Font de les dades

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

Llicència

Autorització d'acord Llei 37/2007

Sense llicència associada: sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització).

Enllaços relacionats

Aporta'ns les
teves idees